Logo_NationalCenterforKunstogMentalsundhed

Vi bygger ny hjemmeside!

Vi er i fuld gang med at bygge nyt website til
Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed.

Vi har samlet et lille overblik her på siden mens du venter

Kontakt os gerne på mail: info@ckms.dk

Med målet om at hjælpe mennesker gennem levet erfaring fra psykiatrien til et bedre liv.

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed

Fællesskaber

Vi arbejder med at skabe kunstneriske fællesskaber. Vi er optaget af at etablere stærke samarbejder mellem psykiatribrugere, professionelle kunstnere, klinikere og forskere fra humaniora, sundheds- og samfundsvidenskab.

Workshops

Vi bruger kunstworkshops som et middel til at opnå forbedringer hos den enkelte og i psykiatrien. Hos os møder du intense øjeblikke, erkendelser, fællesskab, ny læring og nye former for samvær, som bygger på venlighed, tryghed, ligeværdig- hed, stærkt samarbejde og dialog.

Forskning

Vi supplerer den psykiatriske behandling med kunstinterventioner og vi forsker i dens evidens. Vi forsker i, hvordan kunstworkshops virker og kan støtte mennesker i en bedringsproces.

Etablering og baggrund

Center for Kunst og Mental Sundhed er etableret i september 2021 med støttemidler fra Det Obelske Familiefond – og oprettelse af en national indsats er nu muliggjort med en bevilling fra finanslovens reservepulje.

Den nationale overbygning skal som videns- og kompetencecenter indsamle og afdække nationale indsatser i feltet kunst og mental sundhed. Centret skal også udvikle interventioner, uddannelseselementer og formidle viden bredt.

Bag centeret står Foreningen Kunst og Mental Sundhed, der blev stiftet i 2019 og udsprang af forskningsprogrammet REWRITALIZE, der siden 2017 har udviklet deltagerfokuserede kunstgrupper i psykiatrien og forsket i effekterne. Kunstgrupperne er konceptualiseret som hybrider mellem en kunstnerisk leder i tæt samarbejde med en sundhedsfaglig co-terapeut.

Det er den kunstneriske leders ansvar at sætte en kunstnerisk standard og co-terapeutens rolle er at skabe et trygt rum for alle involverede. Man mødes om det fælles tredje kunsten kan være, når den er fri, og fokus er på den æstetiske form, refleksion og glæden ved at dele dette med andre.

Det er altså ikke psykoterapi, selvom der er fundet sundhedsfremmende recoveryeffekter af grupperne, der tilbydes som del af den psykiatriske behandling på Psykiatrisk Center Amager.

Samarbejdspartnere

Statens Museum for Kunst

Hospital Prison University Archive

Københavns Universitet

Region Hovedstaden

The Art of Transformation SIND

Health Media and Narrative Håb i Psykiatrien

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er støttet af:

Det Obelske Familiefond • Velux Fonden • Statens Kunstfond • Finanslovens reservepulje

sponsorer