Hospitalsradio

Hospitalsradio er en serie podcasts produceret i og af Center for Kunst og Mental Sundhed – med en satellit på lukket afdeling på Psykiatrisk Center Amager.

Hospitalsradio er så at sige et kollektivt kunstprojekt, som formidler psykiatrisk samtalekunst i et gæstfrit rum, hvor fremmede mødes i en ligeværdig samtale. Hospitalsradio giver stemme til det tavse, det indespærrede, det tabubelagte, og tilføjer derfor flere nuancer til den offentlige samtale om psykisk lidelse, tabu og stigmatisering. Gæsterne kan være andre psykiatribrugere, kendte kulturpersonligheder, politikere eller klinikere.

Hospitalsradio inkluderer viljen til at rumme uenighed og strid. Det behøver ikke være entydigt eller klart, hvem der er gæst eller vært, hvem der er syg eller rask, ”normal” eller ”ikke-normal”.

Fokus ligger på at afsøge det fremmede som livsvilkår og i os selv. Det fremmede som det sårbare, det vrede, det svære, det sære og det uudsigelige.

Hør Hospitalsradio

SoundCloud og på Podimo. Nogle episoder er også tilgængelige på YouTube:

Introduktion til Hospitalsradio

Hospitalsradio: Rachel Röst

Hospitalsradio: Louise Fritzsche

Hospitalsradio: Sofie Rosengren

Roser på psyk: Politiske og sårbare fællesskaber i psykiatrien

Hospitalsradioens emnevalg tager udgangspunkt i det levede liv og den fælles samtale mellem værter og gæster. Formatet følger gennemgående den frie samtales logik.

Hospitalsradioen interesserer sig med andre ord for, hvordan mennesker fungerer. I sig selv og i samspil med andre og for hvordan menneskelige kriser – som fx kan føre til egentlig hospitalisering i psykiatrien – kan forstås, som noget der ikke kun opstår i et enkelt menneske, men i samspillet mellem hjerne, krop, sind og samfund.

Hospitalsradio går tilbage til den oprindelige betydning af det latinske ord hospes, der både kan betyde vært og gæst, men også fremmed og anderledes.
Ordet hospital stammer fra hospitium (gr. xenia), der overordnet betyder gæstfrihed.

I græsk-romersk kultur var det en hellig tradition at udvise gæstfrihed mod fremmede, og de fremmede skulle til gengæld hjælpe værten og undgå at være en byrde. Der var desuden en rituel gaveudveksling, hvor gaven blev et symbol på evigt venskab og kunne nedarves i generationer.

Særligt i græsk litteratur findes en række eksempler på xenia som en måde at opnå venskab på trods uoverensstemmelser. Og hvor bruddet mod xenia anses for en af de ultimative synder.

I middelalderen får hospitalet betydning af ”gæstested” eller ”kro” og først senere bliver ordet brugt som betegnelse for et sted for behandling af sygdomme.

Hospitalisering kan også være en omsorgsfuld samtale, der ikke behøver at være nem eller positiv, men altid vil forholde sig gæstfrit lyttende overfor det fremmede og anderledes, i det enkelte menneske og imellem os. I institutionen og udenfor.

Hospitalsradio ledes
af CKMS’s faste vært,
Claus Poulsen.

Hvis du har en god ide til en podcast
er du velkommen til at kontakte redaktionen her