Baggrund

Center for Kunst og Mental Sundhed er etableret i september 2021 med støttemidler fra det Obelske Familiefond og oprettelse af en national indsats er muliggjort med en bevilling fra finanslovens reservepulje.

Den nationale overbygning skal som videns- og kompetencecenter indsamle og afdække nationale indsatser i feltet kunst g mental sundhed. Centret sal også udvikle interventioner, uddannelseselementer og formidle viden bredt.

Bag centret står Foreningen Kunst og Mental Sundhed, der blev stiftet i 2019 og udsprang af forskningsprogrammet REWRITELIZE, der siden 2017 har udviklet deltagerfokuserede kunstgrupper i psykiatrien og forsket i effekterne.

Kunstgrupperne er udviklet og afvikles i et tæt samarbejde mellem en kunstnerisk leder og en sundhedsfaglig co-terapeut. Det er den kunstneriske leders ansvar at sætte en kunstnerisk standard og co-terapeutens rolle at skabe et trygt rum for alle deltagere.