Videogruppe

Som noget nyt etablerer CKMS en videogruppe i efteråret 2022 som ligner centrets øvrige kunstneriske grupper. Videoforløbet er på samme måde en interaktiv og brugerinvolverende workshop. Forløbet strækker sig over 5 uger og gruppen både taler om videoformater og producerer egne videoer.

I videogruppen har du mulighed for at lære filmiske teknikker og greb til at lave personlige portrætter. Du viser dine egne og ser de andres videoer og deler tanker og holdninger i et trygt og omsorgsfuldt rum.

For at blive en del af videogruppen, skal du være psykiatribruger og deltage i en forsamtale med en sundhedsfaglig medarbejder i CKMS, som også vil være co-terapeut under hele forløbet. Du skal også deltage i interviews før, under og efter forløbet, ligesom du skal besvare nogle få spørgeskemaer. De datasæt anvender centret i den videre forskning, som er knyttet til CKMS

Videogruppen er ledet af 2 danske dokumentar- og filmsinstruktører; Eva Mulvad og Torben Simonsen.

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til os på info@ckms.dk
Du er også velkommen til at komme forbi CKMS på Hans Bogbinders Allé 3, 2. tv, 2300 København S

Workshop med
Torben Simonsen

Se her en kort film
om workshoppen,
hvor deltagerne også
viser videoportrætter:

Har du lyst til at deltage i en workshop?

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til os på info@ckms.dk
Du er også velkommen til at komme forbi CKMS på Hans Bogbinders Allé 3, 2. tv, 2300 København S

Et brev fra en deltager til dig

Kære medpatient, bruger af psykiatrien, vi henvender os primært til dig.
Med vores kunstworkshops tilbyder vi dig et rum til at være i alt det umulige, et rum hvor vi kan nærme os hinanden igennem kunsten, et fælles tredje sted at mødes om.

Vi vil gerne tilbyde et lindrende rum, et rum for fortællinger, en beholder for glæde og smerte, kærlighed og sorg, drøm og utopi. Et sted hvor man kan finde det eller give det fra sig. En omsorg der ikke bliver et overgreb, som en kærlighed uden betingelser, et pligtløst hjem. Vi tilbyder et sygdomsfrit rum at finde ro i, at finde hvile.

I kunsten er alt tilladt, alt findes og er sandt i kraft af det findes her, den kan rumme affekt, forelskelse, håbløshed, den kan bygge nye verdener og alternative virkeligheder. Det sårbare kan blive en styrke, da kunst kræver en sensitivitet overfor verdenen, at man enten har et mellemværende med sproget eller virkeligheden. i kunsten er der plads til det skøre, her er der ingen regler, samtidig med at forløbene følger en overordnet fast struktur, for at skabe tryghed og omsorg.

Hvordan foregår processen?

For at blive godkendt som deltager i en kunstnerisk gruppe, skal du have en 1:1 samtale med en sundhedsfaglig medarbejder, som har klinisk erfaring og er uddannet psykolog, psykiater eller sygeplejerske.

Da alle vores initiativer også inkluderer følgeforskning, deltager du løbende i interviews før, under og efter en kunstnerisk workshop.

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er nemlig også et videncenter, som formidler viden til andre organisationer, underviser, holder foredrag og indsamler data om krydsfeltet mellem kreativt arbejde og psykisk sundhed.