Bidragsydere

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er støttet af:

  • Det Obelske Familiefond
  • Velux Fonden
  • Statens Kunstfond
  • Finanslovens reservepulje