Billedkunstgruppe

CKMS tilbyder løbende kunstgruppeforløb, på pilotbasis med korte forløb hvor man mødes ugentligt og i 3 timer arbejder med kunst og formgivning i forskellige materialer i et tæt samarbejde med etablerede billedkunstnere – og sammen med hinanden.

De deltagerfokuserede kunstworkshops ledes af kunstnere som fx.
Astrid Gjesing, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Søren Lose og Jakob Jakobsen.

Næste forløb er med Peter Linde Busck og starter i februar

For at kunne deltage i en billedkunstgruppe skal du have en forsamtale med en sundhedsfaglig medarbejder i CKMS og desuden deltage i interviews før, under og efter forløbet.

Hvis du er interesseret i at deltage i en billedkunstgruppe kan du kontakte os på info@ckms.dk

Du er også velkommen til at komme forbi CMKS på Hans Bogbinders Allé 3, 2. tv, 2300 København S

” Jeg har aldrig spurgt nogen om deres diagnoser, og jeg er heller ikke selv blevet spurgt. Det er et fantastisk frirum især mod mine egne fordomme i forhold til andre og til mig selv som psykisk syg.
Så, det jeg er kommet med i gruppen, det har været helt åbent. Altså fuldstændigt åbent – Paraderne nede, alt.”

Arkitektoniske motiver

Sammen med billedkunstner Asmund Havsteen-Mikkelsen har deltagere på billedkunstworkshop arbejdet sammen om at skabe geometriske motiver og sætte dem sammen i store arkitektoniske formater.

Plantefarver på naturstof

Forvasket naturstof kan med hjælp fra mælkebøtter få nye smukke farver i tekstilværkstedet, hvor alle er velkomne til at deltage

Har du lyst til at deltage i en workshop?

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til os på info@ckms.dk
Du er også velkommen til at komme forbi CKMS på Hans Bogbinders Allé 3, 2. tv, 2300 København S

Et brev fra en deltager til dig

Kære medpatient, bruger af psykiatrien, vi henvender os primært til dig.
Med vores kunstworkshops tilbyder vi dig et rum til at være i alt det umulige, et rum hvor vi kan nærme os hinanden igennem kunsten, et fælles tredje sted at mødes om.

Vi vil gerne tilbyde et lindrende rum, et rum for fortællinger, en beholder for glæde og smerte, kærlighed og sorg, drøm og utopi. Et sted hvor man kan finde det eller give det fra sig. En omsorg der ikke bliver et overgreb, som en kærlighed uden betingelser, et pligtløst hjem. Vi tilbyder et sygdomsfrit rum at finde ro i, at finde hvile.

I kunsten er alt tilladt, alt findes og er sandt i kraft af det findes her, den kan rumme affekt, forelskelse, håbløshed, den kan bygge nye verdener og alternative virkeligheder. Det sårbare kan blive en styrke, da kunst kræver en sensitivitet overfor verdenen, at man enten har et mellemværende med sproget eller virkeligheden. i kunsten er der plads til det skøre, her er der ingen regler, samtidig med at forløbene følger en overordnet fast struktur, for at skabe tryghed og omsorg.

Hvordan foregår processen?

For at blive godkendt som deltager i en kunstnerisk gruppe, skal du have en 1:1 samtale med en sundhedsfaglig medarbejder, som har klinisk erfaring og er uddannet psykolog, psykiater eller sygeplejerske.

Da alle vores initiativer også inkluderer følgeforskning, deltager du løbende i interviews før, under og efter en kunstnerisk workshop.

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er nemlig også et videncenter, som formidler viden til andre organisationer, underviser, holder foredrag og indsamler data om krydsfeltet mellem kreativt arbejde og psykisk sundhed.