Forskere

Det Nationale Center for Kunst og Mental Sundhed inkluderer en tværfaglig forskningsenhed bestående af foreløbig 9 forskere fra både humaniora og psykiatrien. De tilknyttede forskere indsamler data og viden om kunstens virkning på den mentale sundhed.

Følgende delprojekter påbegyndes fra efteråret 2022:

  • Martin Glaz Serup: Forfatteren som Sundhedsfremmer
  • Kasper Levin: Psykopatologi, æstetik og sundhedsfremme
  • Rune Søchting: Kunstworkshoppen som resonansrum
  • Mette Houlberg: Æstetisk erfaring og deltagelse
  • Bent Rosenbaum: Recovery og skrivegrupper
  • Susanne Elizabeth Henningsson: Neuroæstetik og Recovery
  • Birgit Bundesen: Kunst og recovery
  • Anita Jensen: Kultur og sundhed
  • Gry Ardal: Kunst og tilknytning