Bliv medlem

Meld dig ind i Foreningen Kunst og Mental Sundhed og vær med til at støtte centrets formål og arbejdet med at bidrage til større livskvalitet for mennesker med erfaring fra psykiatrien.

Du bliver del af et fællesskab som ønsker at reducere fordomme og stigmatisering af mental sygdom – og frem

Som medlem bliver du løbende orienteret om aktiviteter og nye tiltag.

Du kan gratis deltage i foreningens to årlige symposier om Kunst og Mental Sundhed, som afholdes på Hans Bogbinders Allé og Statens Museum for Kunst.

Du modtager også foreningens nyhedsbrev minimum fire gange årligt og inviteres til den årlige generalforsamling.

Det koster 200 kr. årligt at være medlem af foreningen.

Beløbet kan indbetales på foreningens konto:

Reg.nr. 5501
Kontonr. 6899924108

Send en mail ForeningenKMS@gmail.com hvis du gerne vil melde dig ind.

 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 08.08.2023

 

Hermed indkaldelse til årets generalforsamling som finder sted 8.3.2023 16-17.30 i foreningens lokaler på Hans Bogbinders alle 3, 2.tv, 2300 Kbh S.

 

Bemærk, at vi tidligere har haft en mere uformel praksis hvor bestyrelsen har kunnet stemme, men ifølge vedtægterne er det kun betalende medlemmer der har stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker stemmeret til generalforsamlingen, bedes derfor melde sig ind inden denne.

Suppleanter har ikke mødepligt.

Ønsker man ikke at fortsætte i bestyrelsen, forventes det naturligvis heller ikke at man deltager.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent (ved revisor Michael Harboe)
  4. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).

4a vedtægtsændringer jf udkast til nye vedtægter (se bilag, væsentligste ændring er forslag til ændring af bestyrelsens størrelse fra 11 til 5 personer. Forslag til ændringer er markeret med gult)

  1. Valg (Jf. § 3. Bortfalder, hvis forslag 4a godkendes)
  2. Eventuelt

 

 

Under forudsætning af at der til første generalsamling vedtages vedtægtsændringer, så har 1/3 af medlemmerne ønsket en ny ekstraordinær generalforsamling, således at en ny og mindre bestyrelse kan konstitueres.

 

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling 8.3.2023 17.30-18. Dagsorden er valg af ny bestyrelse.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg (Jf. § 3).

2a. Valg af ny bestyrelse (frafalder såfremt vedtægtsændringer ikke er vedtaget)

  1. Eventuelt

 

 

Der er mulighed for at deltage på teams.