Dramagruppe

Dramagruppen er en videreudvikling af centrets deltagerfokuserede kunstgrupper. Dramagruppen er et frit og kreativt rum, hvor det er umuligt at gøre noget forkert – men meget muligt at komme til at opleve noget uventet, noget kropsligt og tankevækkende.

Det er danske skuespillere, der leder grupperne, som mødes i alt 15 gange, 1 gang om ugen ca. 3 timer inkl. En halv times pause.

For at blive en del af dramagruppen, skal du være psykiatribruger og deltage i en forsamtale med en sundhedsfaglig medarbejder i CKMS, som også vil være co-terapeut under hele forløbet. Du skal også deltage i interviews før, under og efter forløbet, ligesom du skal besvare nogle få spørgeskemaer. De datasæt anvender centret i den videre forskning, som er knyttet til CKMS

CKMS’s dramagruppe er ledet af 2 danske skuespillere; Morten Nielsen og Tora Balslev.

Den sundhedsfaglig co-terapeut, Camilla Hjortdal Sindahl er læge og deltager i gruppen på lige fod med alle andre.

I foråret 2022 gennemførte CKMS den første dramagruppe med skuespiller Lotte Arnsbjerg i front, læge og danser Sebastian Kahr Rasmussen som co-terapeut – og med gæsteworkshops ved skuespillerne Thure Lindhardt, Jesper Lohmann og Bodil Jørgensen.

Fredag den. 11. november vil gruppen optræde i Det Kongeliges Skuespilshus’ foyer.

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du udfylde en formuler her (link) og du vil blive kontaktet.
Du er også velkommen til at komme forbi CKMS på Hans Bogbinders Allé 3, 2. tv, 2300 København S

Empowerment DRAMA:PSYCH!

Skuespiller Lotte Arnsbjerg leder projektet DRAMA:PSYCH, som består af to længere deltagerfokuserede forløb med inddragelse af gruppeterapeutiske principper ud fra devisen ”do no harm” og med fokus på at skabe et trygt og omsorgsfuldt og fælles rum for gruppen.

Masterclass med kendte danske skuespillere

De anerkendte og erfarne skuespillere Jesper Lohmann, Thure Lindhardt og Bodil Jørgensen afholder masterclasses, hvor de øver forskellige dramateknikker med deltagerne.

Empowerment DRAMA:PSYCH! er støttet af:

Har du lyst til at deltage i en workshop?

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til os på info@ckms.dk
Du er også velkommen til at komme forbi CKMS på Hans Bogbinders Allé 3, 2. tv, 2300 København S

Et brev fra en deltager til dig

Kære medpatient, bruger af psykiatrien, vi henvender os primært til dig.
Med vores kunstworkshops tilbyder vi dig et rum til at være i alt det umulige, et rum hvor vi kan nærme os hinanden igennem kunsten, et fælles tredje sted at mødes om.

Vi vil gerne tilbyde et lindrende rum, et rum for fortællinger, en beholder for glæde og smerte, kærlighed og sorg, drøm og utopi. Et sted hvor man kan finde det eller give det fra sig. En omsorg der ikke bliver et overgreb, som en kærlighed uden betingelser, et pligtløst hjem. Vi tilbyder et sygdomsfrit rum at finde ro i, at finde hvile.

I kunsten er alt tilladt, alt findes og er sandt i kraft af det findes her, den kan rumme affekt, forelskelse, håbløshed, den kan bygge nye verdener og alternative virkeligheder. Det sårbare kan blive en styrke, da kunst kræver en sensitivitet overfor verdenen, at man enten har et mellemværende med sproget eller virkeligheden. i kunsten er der plads til det skøre, her er der ingen regler, samtidig med at forløbene følger en overordnet fast struktur, for at skabe tryghed og omsorg.

Hvordan foregår processen?

For at blive godkendt som deltager i en kunstnerisk gruppe, skal du have en 1:1 samtale med en sundhedsfaglig medarbejder, som har klinisk erfaring og er uddannet psykolog, psykiater eller sygeplejerske.

Da alle vores initiativer også inkluderer følgeforskning, deltager du løbende i interviews før, under og efter en kunstnerisk workshop.

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er nemlig også et videncenter, som formidler viden til andre organisationer, underviser, holder foredrag og indsamler data om krydsfeltet mellem kreativt arbejde og psykisk sundhed.