Til dig, som bruger

Har du levet erfaring fra psykiatrien, så er Center for Kunst og Mental Sundhed til for dig.

CKMS er et frirum og et fællesskab. Her kan du udtrykke dig kreativt og du kan arbejde sammen med og lære af andre brugere, som også arbejder med kunstneriske udtryk.

Hos os kan du deltage i kunstneriske grupper sammen med etablerede kunstnere og professionelle sundhedsfaglige. Du kan tilmelde dig workshops, hvor du arbejder med tekster, billeder, teater, video og lyd. Eller du kan komme forbi og være en del af Åbent Værksted eller Åben Scene.

Deltagere i en af centrets skriveworkshops
besøger Statens Museum for Kunst

Har du lyst til at deltage i en workshop?

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til os på info@ckms.dk

Et brev fra en deltager til dig

Kære medpatient, bruger af psykiatrien, vi henvender os primært til dig.
Med vores kunstworkshops tilbyder vi dig et rum til at være i alt det umulige, et rum hvor vi kan nærme os hinanden igennem kunsten, et fælles tredje sted at mødes om.

Vi vil gerne tilbyde et lindrende rum, et rum for fortællinger, en beholder for glæde og smerte, kærlighed og sorg, drøm og utopi. Et sted hvor man kan finde det eller give det fra sig. En omsorg der ikke bliver et overgreb, som en kærlighed uden betingelser, et pligtløst hjem. Vi tilbyder et sygdomsfrit rum at finde ro i, at finde hvile.

I kunsten er alt tilladt, alt findes og er sandt i kraft af det findes her, den kan rumme affekt, forelskelse, håbløshed, den kan bygge nye verdener og alternative virkeligheder. Det sårbare kan blive en styrke, da kunst kræver en sensitivitet overfor verdenen, at man enten har et mellemværende med sproget eller virkeligheden. i kunsten er der plads til det skøre, her er der ingen regler, samtidig med at forløbene følger en overordnet fast struktur, for at skabe tryghed og omsorg.

Hvordan foregår processen?

Kig i vores kalender og hvis du finder en gruppe, du er interesseret i så skriv til os på mailen, her på siden.

Derefter vil du blive inviteret til en forsamtale med den sundhedsfaglige medarbejder som er co-terapeut i kunstgruppen

Da alle vores initiativer er del af et forskningsprojekt, skal du samtykke til at udfylde nogle spørgeskemaer og deltage i et interview 6 mdr efter gruppen er færdig.

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er nemlig også et videnscenter, som formidler viden til andre organisationer, underviser, holder foredrag og indsamler viden om kunst, kultur og mental sundhed.