Vi skaber muligheder
for trivsel, håb og omsorg.
For og med mennesker
med psykiske lidelser.
Gennem kunstneriske
fællesskaber.

Vi skaber muligheder for trivsel, håb og omsorg.
For og med mennesker med psykiske lidelser.
Gennem kunstneriske fællesskaber.

Nationalt Center for Kunst
og Mental Sundhed er for dig

Dig som har erfaring med psykiske lidelser og med psykiatrisk behandling.

Hos os møder du et frirum og kan sammen med andre opleve fællesskab, erkendelser og nye former for samvær, som bygger på venlighed, tryghed, ligeværdighed, stærkt samarbejde og dialog.

Vi møder hinanden igennem kunst og kreativt arbejde og bidrager alle til en omsorgsfuld stemning. I Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed hjælper vi hinanden med at hjælpe andre.

De kunstneriske værksteder er målrettet mennesker med psykisk lidelse i den sårbare fase efter udskrivelse – som en hjælp til at finde fodfæste i eget liv, egne håb og drømme.

Med målet om at hjælpe
mennesker med levet erfaring
fra psykiatrien til et bedre liv.

Slide

Nationalt Center for
Kunst og Mental Sundhed

Vores aktiviteter og tilbud udspringer af et behov for at skabe nye rammer og sammenhænge mellem mennesker. De er udviklet og drevet af mennesker med erfaring fra psykiatrien i tæt samarbejde med etablerede kunstnere, klinikere og sundhedsprofessionelle.

Forskningsbaseret tilgang

Alle indsatser følges af forskere, som arbejder tværfagligt og har humaniora,
samfunds- eller sundhedsvidenskab som arbejdsområde.

Forskningen i sammenhænge mellem psykisk sygdom og kunstnerisk virke er yderst relevant for både kunst- og sundhedsfagene. Psykiatriens opgave består ofte i at hjælpe mennesker, der på forskellig vis er i krise. En del af løsningen kan være at hjælpe psykiatribrugere med at lære at tænke på nye måder om sig selv, andre og omverdenen. En del af dette arbejde kan være at træne opmærksomhed på narrativers æstetiske form og forløb, hvilket kan trænes og stimuleres i arbejdet med kunst og skønlitteratur.

Udstillinger i CKMS

Ømme Knapper er et kunstnerisk rum lavet af og for psykiatribrugere, deres pårørende, psykiatriske behandlere – og kunstinteresserede. Udstillingsplatformen Ømme Knapper en et udstillings- og samlingssted for samtidskunst og omsorgsaktivisme, der taler fra sårbarhedens sted.

Udstillingsplatformen undersøger synet på mental sundhed og ømhedsbegrebet fra en kunstnerisk vinkel, der både udfordrer, kritiserer og samarbejder med det psykiatriske system.

Ømme Knapper åbner i februar 2023.

Kunsten bliver det tredje sted - mellem dig og mig

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed

Every Year When the Lilacs Bloom – Videoværk af Alice Topsøe-Jensen, 2020 – Oplev værket med lyd, og læs mere om tankerne bag

Vi glæder os
til at høre fra dig

info@ckms.dk
Hans Bogbinders Allé 3,
2300 København