Vi er for dig der har brug for 
trivsel, håb og fællesskab
For og med mennesker
i psykiatrien
Gennem kunstneriske
fællesskaber.

Vi skaber muligheder for trivsel, håb og omsorg.
For og med mennesker med psykiske lidelser.
Gennem kunstneriske fællesskaber.

Nationalt Center for Kunst
og Mental Sundhed er for dig

Dig som har levet erfaring med psykiatrien og som har lyst til at deltage i kunstneriske fællesskaber

Vi møder hinanden igennem kunsten som det fælles tredie. I Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed hjælper vi hinanden med at hjælpe andre.

De deltagerfokuserede kunstworkshop er progressive forløb for dig, der er i psykiatrien. Som en ekstra hjælp til at finde fodfæste i eget liv, opleve fællesskab i kunsten, få mere håb og selvtillid.

Med målet om at hjælpe
mennesker med levet erfaring
fra psykiatrien til et bedre liv.

Slide

Nationalt Center for
Kunst og Mental Sundhed

Vores aktiviteter og tilbud udspringer af et behov for at skabe nye rammer og sammenhænge mellem mennesker. De er udviklet og drevet af mennesker med erfaring fra psykiatrien i tæt samarbejde med etablerede kunstnere, klinikere og sundhedsprofessionelle.

Forskningsbaseret tilgang

Alle indsatser følges af forskere, som arbejder tværfagligt fra humaniora,
kunst- eller sundhedsvidenskab

Forskningen i sammenhænge mellem psykisk lidelse og kunstnerisk virke kan bidrage til både kunst- og sundhedsfagene. Psykiatriens opgave består ofte i at hjælpe mennesker, der på forskellig vis er i krise. En del af løsningen kan være at hjælpe psykiatribrugere med at lære at tænke på nye måder, skabe forandring, som er noget der kan trænes i og gennem kunsten.

Udstillinger i CKMS

Ømme Knapper er et kunstnerisk rum lavet af og for psykiatribrugere, deres pårørende, psykiatriske behandlere – og kunstinteresserede. Udstillingsplatformen Ømme Knapper en et udstillings- og samlingssted for samtidskunst og omsorgsaktivisme, der taler fra sårbarhedens sted.

Udstillingsplatformen undersøger synet på mental sundhed og ømhedsbegrebet fra en kunstnerisk vinkel, der både udfordrer, kritiserer og samarbejder med det psykiatriske system.

Ømme Knapper åbner i februar 2023.

Kunsten bliver det tredje sted - mellem dig og mig

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed

Every Year When the Lilacs Bloom – Videoværk af Alice Topsøe-Jensen, 2020 – Oplev værket med lyd, og læs kunstnerens præsentation

Vi glæder os
til at høre fra dig

info@ckms.dk
Hans Bogbinders Allé 3,
2300 København