Center for kunst og Mental Sundhed lancerer RecoveryRadioen. Radioen skal fungere som lydlig platform for samtaler og kreative processer, der udforsker og udfordrer vores forestillinger om hvad psykiatrien er og kan være.
I første omgang publicerer vi to parallelle miniserier om følelser. Med udgangspunkt i skam, angst og glæde vil Kiki Skovmand og Eini Carina Grønvold forsøge at blive klogere på følelsernes betydning for psykisk lidelse med to parallelle miniserier om skam, angst og glæde.
I forbindelse med publiceringen af podcasten vil vi gerne invitere til release med talk og koncert torsdag d. 20. juni fra 17-19.
Det foregår i Center for Kunst og Mental Sundheds lokaler på Hans Bogbinders allé 3.

.