Til dig som forsker

Interesserer du dig for forskningsspørgsmål i
spændingsfeltet imellem psykiatri og kunst?

Center for Kunst og Mental Sundhed giver mulighed for at blive del af et unikt, praksisnært og tværfagligt forskningsmiljø, der udfolder sig i konkrete praksisser og i nært samarbejde med psykiatribrugerne.

I dette særlige miljø er afstanden imellem grundforskning, udvikling og konkret praksis meget lille og forskningens umiddelbare betydning meget stor. Udviklingen af forskningsspørgsmål er på centeret præget af tværfaglig kreativitet, hvor udgangspunktet i psykiatribrugeres levede erfaringer med kunstneriske praksisser udgør en frugtbar og meningsfuld kilde for undersøgelsen af grundlæggende forskningsspørgsmål om subjektivitet, æstetik, socialitet, psykopatologi.

Centerets særlige kreative styrke i tilgangen til disse spørgsmål er især muligheden for at skabe tværfagligt berigende samtaler på tværs af centrets tilknyttede læger, kunstnere, sygeplejersker, psykologer, filosoffer, kuratorer og litterater.

At være del af centeret giver i høj grad mulighed for at styrke sin egen forskning og tænkning ved at arbejde tæt sammen med andre fagligheder.

REWRITALIZE

Participatory creative writing groups led by authors in collaboration with mental health care professionals for people experiencing severe mental illness.

Kunstnere ind i psykiatrien.
Litteraturen som coping-strategi.
En undersøgelse af forfatterledende
læse- og skriveforløb for mennesker
med psykisk sårbarhed.

Formålet med forskningsprogrammet REWRITALIZE
er at skabe evidens for at kunne implementere skrive- og kunstgrupper
som del af den psykiatriske behandling i Danmark.

Derfor forsker vi i effekten af vores kunstgrupper som en ny type for intervention i psykiatrien. Det understreger, at kunstgrupperne ikke kun betragtes som aktiviteter, men at de også kan have sundhedsfremmende virkning på mennesker.

Interventionen er udviklet med det formål at skabe positive psykiske forandringer og selvoplevet recovery hos mennesker, der lider under psykisk sårbarhed.

Det manualiserede gruppeforløb er konceptualiseret som en hybrid mellem en kunstworkshop og en gruppeterapeutisk intervention. Vi kalder dem deltagerfokuserede kunstworkshops for recovery. Manualen er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem psykiatere, forfattere, kunstnere og mennesker med levet erfaring fra psykiatrien.