Tak til alle for en super inspirerende og festlig dag, hvor Center for Kunst og Mental Sundhed afholdt konferencen “Når Kunsten Skaber Resonans”.
Vi havde samlet kunstnere, sundhedsfaglige, forskere, politikere og fonde i feltet kunst og mental sundhed fra hele landet.
Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er et videns- og kompetencecenter, der udvikler kunstneriske formater for mennesker i psykiatrien. Ud over vores kunstgrupper driver vi Hospitalsradio og udstillingsplatformen Ømme Knapper. Vi er et tværdisciplinært team af kunstnere, forfattere, forskere og sundhedsfaglige, og nogle af os har levet erfaring med psykiatrien.
Vores formål er at bidrage til løsninger med fokus på det hele menneskes behov for fællesskab, glæde, selvstændighed og meningsfuldhed. Vi mener, at det er noget, vi kan og skal løfte sammen, mellemmenneskeligt og samfundsmæssigt – og her kan kunsten spille en afgørende rolle, som det fælles tredje der forbinder os. Det bæredygtige format, der har overlevet så længe, vi har haft samfund, og på tværs af kulturer – det vi kan mødes om, rummes og strides i. Det der skaber resonans.
Problemet med den tiltagende mentale sundhedskrise kræver ikke kun noget af psykiatrien, det kan og bør andre faggrupper og civilsamfundet være med til at løse. Ud over knofedt og kærlighed i det praktiske udviklingsarbejde kræver det politisk og ledelsesmæssigt mod at skabe gode og bæredygtige rammer og evnen til at se løsninger bag ved alle problemerne. Vi i CKMS tror på, at vi kan og skal samarbejde, dele viden på tværs af sektorer, faggrænser og menneskelige overbevisninger.
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt kom og talte om formiddagen. Han kom faktisk for tidligt og sneg sig ind i salen for at lytte til Sebastian Nathan, Anna Rieder og Fine Gråbøl læse op af deres tekster fra antologien “Hjertet er en fold  med Heste” som samler tekster fra mennesker med levet erfaring fra psykiatrien – og ministeren fik et signeret eksemplar med hjem og holdt en fin tale om feltet kultur og sundhed, som et vigtigt politisk opmærksomhedspunkt. Gennem dagen lyttede de over 70 gæster på skarpe og inspirerende oplæg og der var levende engagement og perspektiverende spørgsmål – og i pauserne var der livlig snak og summen, så vi håber alle er kommet hjem lidt rigere.