Center for Kunst og Mental Sundhed har i 2022 fået en bevilling fra Roskildefonden som for nyligt har besluttet at gøre unge og mental trivsel til et prioriteret indsatsområde.

De har lavet en artikel i Politiken, hvor to af deres støttede initiativer, herunder CKMS præsenteres.

»I takt med, at klimakrisens konsekvenser bliver mere katastrofale, kræver det, at vi angriber problemet fra alle sider og også kigger på, hvordan vi har indrettet vores økonomiske system«, siger Kara Djurhuus, leder af den philantropiske indsats i Roskildefonden

Og mens trivselskrisen blandt børn og unge vokser, har festivalen desuden spottet et stort uforløst potentiale: Projekter, der arbejder i krydsfeltet mellem det sundhedsfaglige, sociale og kunstneriske felt.

»Vi støtter og fremmer initiativer, der arbejder med sammenhængen mellem kunst, kreativitet og mental sundhed. Vi ved, at kunsten kan spille en vigtig rolle i forhold til at styrke unges livsmod og -mestring. Det er et konkret værktøj, vi har til rådighed, som vi ved virker, både i forebyggende og behandlende indsatser. Som kan fremme trivsel og også give børn og unge mod på at drømme og fantasere. Og det har vi mere brug for nu end nogensinde før«, siger Kara Djurhuus.

Her er to af de nye initiativer, festivalen har støttet det sidste år:

https://politiken.dk/annoncoerbetaltindhold/roskilde_festival/art9951118/Roskilde-Festival-Ansvaret-for-tidens-kriser-skal-ikke-l%C3%B8ftes-af-de-unge-alene