Kunst og kultur er ikke kun til lyst og fornøjelse, men er helt essentielt for os som mennesker, og bidrager både til lyst, fællesskab og velvære, men også til forståelse, dannelse og vigtige fællesskaber. Og til at forstå, hvem vi selv er, hvad vi er sammen, hvordan vi er forskellige, hvordan vi som kultur fungerer.

Vi i Bestyrelsen for Center for Kunst og Mental Sundhed  har derfor i dag et indlæg i Altinget, der påpeger, at kunst og kultur er en vigtig og central samfundsmæssig og sundhedsskabende sammenhængskraft, der bør understøttes med flere tværsektionelle samarbejder.

Hertil er vi også glade for, at Center for Kunst og Mental Sundhed bliver fremhævet i Kulturministeriets kulturpolitiske redegørelse, der kalder på politisk handling for at understøtte flere samfundsgruppers direkte tilknytning til kulturelle fællesskaber.

Og vi er enige i, at der skal være fokus på marginaliserede samfundsgrupper, som blandt andet den store og voksende gruppe af borgere med psykiatriske diagnoser, som bør få det bedre og få adgang til meningsfulde fællesskaber i kunsten og kulturen.

Og det har vi skrevet lidt om her:

 

https://www.altinget.dk/fonde/artikel/forening-partnerskaber-mellem-sundheds-og-kultursektoren-kan-give-flere-adgang-til-kunst