Den første udstilling i CKMS var udstillingen M/OTHER, hvor samtidskunstnere undersøgte moderskabet i en interaktiv kunstinstallation.

Udstillingen er et kurateret møde for forskellige slags arbejder udi sorg og omsorg, sårbarhed og solidaritet. Udstillingen spørger ind til moderskabet i en udvidet forstand, der overskrider det biologiske køns markeringer, ind til hvad det vil sige at være familie, at skabe slægt med andre bånd end blodets.

M/other bevæger sig i tværsnit mellem moderskab og andethed, mellem det reproduktive arbejdes fremmedgjorthed og dets politiske potentialer. Det er et forsøg på at holde rum for samtaler omkring udmattelse og ulighed, omkring de systemer og de teknologier, der forsøger at reparere (nogle af) os og konsekvenserne heraf

M/other er et forsøg på at genbebo og gentænke de institutioner og rum for heling, der er os givet, et forsøg på at skabe andre former for rum for vores smertende & trætte, ekstatiske & elskende mødrende kroppe.

Se artikel i Information om året udstilling 2021: https://www.information.dk/kultur/2021/12/aarets-skandale-aarets-kunstner-aarets-udstilling-ser-tilbage-paa-kunsten-2021

M/other er et samarbejde mellem Laboratoriet for Æstetik og Økologi og Center for Kunst og Mental Sundhed. Udstillingen er kurateret af Ida Bencke og Laura Gerdes-Miranda i samarbejde med udstillingstekniker Rasmus Brink Pedersen. Grafik af Anna Gunvor Hyttel. Udstillingen præsenterer arbejder af en række danske og udenlandske samtidskunstnere- og tænkere: Signe Johannessen, Mary Maggic, Eva Tind, Maya Sialuk Jacobsen, Nanna Lysholt Hansen, Alexis Pauline Gumbs, Mia Edelgart, Michala Paludan, Tabita Rezaire, Marie Kølbæk Iversen & Katinka Fogh Vindelev, Loup Rivière, Nazila Ghavami Kivi, Sophia Luna Portra, Elisabeth Kiss, Astrida Neimanis, Mette Clausen, Anna Rieder & Sidsel Welden & Olivia Lund mfl.”

Bikubenfonden har støttet udstillingen M/OTHER og har særligt fremhævet følgende:

”Sammensmeltningen af kunstneriske praksisser situeret i hospitalets rum og rammer, og husets brugere
– mødre, børn, unge og ældre – der var til stede i og omkring udstillingen på 2. sal slog igennem med en kraft der var overvældende. Indsigt, åbenhed og nærvær gennemstrømmede denne udstillingen på dette helt særlige sted og skabte et rum, der løftede potentialet for hvad kunsten kan betyde.

Der er mange udstillinger og adskillige kunstneriske praksisser, der tager afsæt i kunstens potentiale for at nytænke vores tilgang til kroppe, køn, relationer, politik og ånd. Men ofte finder udstillingerne sted i rum der fordrer en distanceret offentlighed, som kun bydes at se, men ikke sanse, eller at forstå, men ikke handle. Men kunstens kan også skabe en involveret offentlighed. I Center for Mental Sundhed sker det, fordi der modigt og omsorgsfuldt er skabt et rum, hvor kunsten giver anledning og indgange til at sanse, erkende og hele det mest sårbare i os som individer og som fællesskab.

Af ansøgninger har vi særligt fokus på, om projektet har et eksperimenterende eller undersøgende element i sig, og med potentiale til læring og udvikling for dem, der er involveret og gerne for et helt kunstfelt. Det tror vi er forudsætningerne for at nyskabe muligheder, hvilket er vores strategiske mål.”