Forskningsprojektet

The Art <of> Recovery: Recovery og resonans

Forskningsenheden i CKMS planlægger et større 3-årigt pilotstudie, der i et interdisciplinært design vil undersøge om mennesker med psykisk lidelse kan have gavn af kunstneriske formater som billedkunstgrupper og kunstudstillinger.

Forskningsprojektet vil udvikle deltagerfokuserede billedkunstgrupper sammen med danske samtidskunstnere, lave en udstilling med kunstnere med levet erfaring fra psykiatrien og samtidig forske i hvad kunst gør for mennesker.

Projektet er interesseret i deltagelsesaspektet, den æstetiske erfarings status i den menneskelige erfaring, kunst som mentaliseringsstrategi og kunstworkshoppen som resonansrum.

Som paraplybegreb anvender projektet resonans til at beskrive det relationelle i kunstnerisk deltagelse, som en vibrerende forbindelse med selvet og andre mennesker, gruppen, kunstobjekterne og omverden.

Projektet forventes at rumme to ph.d.-studier og en post doc.