TIL DIG, SOM ER…

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er først og fremmest henvendt til dig, som har erfaring med psykiske lidelser og med psykiatrisk behandling.

Hos os møder du et frirum og kan sammen med andre opleve fællesskab, erkendelser og nye former for samvær, som bygger på venlighed, tryghed, ligeværdighed, stærkt samarbejde og dialog.

Vi møder hinanden igennem kunst og kreativt arbejde og bidrager alle til en omsorgsfuld stemning. I Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed hjælper vi hinanden med at hjælpe andre.

De kunstneriske værksteder er målrettet mennesker med psykisk lidelse i den sårbare fase efter udskrivelse – som en hjælp til at finde fodfæste i eget liv, egne håb og drømme.

Pårørende

Forsker

Behandler

Kunstner

Frivillig

Kunsten og Mental Sundhed

Kunsten har altid været organiserende for menneskelige samfund. Så lang tid der har eksisteret samfund, har der eksisteret kunst.

Kunsten har også været til stede i psykiatrien siden dens begyndelse og mange af de første psykiateres kunstsamlinger har haft stor indflydelse på samtidskunsten, fx psykiateren Printzhorn hvis værk ”Galskabens billeder” fik stor indflydelse på avantgardens kunstbegreb. Kunstbegrebet bliver i dag brugt på mange forskellige måder.

Vi forholder os til kunst, som en personlig oplevelse og en fælles oplevelse mellem mennesker. Kunsten organiserer og formgiver sanseindtryk, tanker og drømme i en ikke-tilfældig orden.

Vi tror altså ikke, at alle kan blive kunstnere, men vi tror, at alle mennesker har adgang til kreative processer og at alle kan blive bedre til at producere kunst. Vi tror, at kunsten er vigtig.

Vi ønsker ikke, at kunsten skal producere sundhed. Men vi tror på, at kunsten, når den er fri, kan hjælpe os alle til at blive bedre til at forstå, hvad det vil sige at være menneske sammen